Zdjęcia lotnicze, to coraz częściej stosowany środek obrazowanie i utrwalania rzeczywistości. Stosowany jest najczęściej w celu dokumentacji zabytków, w planowaniu przestrzennym, urbanistyce, a nade wszystko w reklamie. Obraz wykonany z wysokości kilkuset metrów oddaje realia niedostępne z poziomu ziemi, pozwala na dokładniejszą ocenę naziemnych budowli, infrastruktury, ukształtowania terenu, rzek, jezior i innych form geograficznych.
Zdjęcia lotnicze coraz częściej stosowane są w klasycznych jak i multimedialnych materiałach promocyjnych.

  statystyka